• Az exponálás egy pillanatot búcsúztat: a jelenből a gombnyomás pillanatában múlt lesz. A képen annak lenyomatát őrizzük – ami volt.”

  Bözödújfalu hűlt helye, képekben


  A ma már nem létező falu Erdőszentgyörgytől 5 kilométerre, a Küsmöd-patak partján helyezkedett el. Első okiratos említése 1566-ból származik. 
  Különlegességét az adta, hogy katolikus, unitárius, görögkeleti és székely szombatos felekezet egyaránt megtalálható volt a településen.
  Az 1980-as években a falurombolás áldozatául esett, egy itt létesített víztározó feltöltése nyomán gyakorlatilag eltűnt mint település. A falucska házai, két temploma, középületei mind víz alá kerültek.
  1992-ben még 126-an éltek a düledező házakban, a lábon állókban még mindig laknak, bár a tervek szerint a falu minden lakóját ki kellett volna telepíteni.
  A település emlékét egy falmaradványon elhelyezett márványtábla őrzi. Napjainkban egyre többen gondolnak és tesznek valamit a tó nyújtotta lehetőségek kihasználására, bár a vízből kiálló korhadt farönkök és az emlékek kísérteties benyomást keltenek  Az első világháborúban elesett hősi halottak emlékoszlopát Sükösd Árpádnak 1996-ban sikerült kimenteni.  A Sükösd Árpád által 1995-ben emelt emlékmű, rajta a következő szöveggel:
  "A tó fenekén Bözödújfalu nyugszik, 180 házának volt lakói szétszórva a nagyvilágban ma is siratják. A diktatúra gonosz végrehajtói lerombolták, és elárasztották, ezzel egy egyedülálló történelmi-vallási közösséget szüntettek meg, melyben különböző nemzetiségű és felekezetű családok éltek együtt évszázadokon át, egymást tisztelve, és szeretve, példás békességben. Immár a katolikus, unitárius, görög katolikus és a székely szombatosok fohászai örökre elnémultak. Legyen e hely a vallásbéke helye és szimbóluma."


  Reményik Sándor: Atlantisz harangoz  

  Mint Atlantisz, a régelsüllyedt ország, 
  Halljátok? Erdély harangoz a mélyben. 
  Elmerült székely faluk hangja szól 
  Halkan, halkan a tengerfenéken. 
  Magyar hajósok, hallgatózzatok,
  Ha jártok ottfenn förgeteges éjben: 
  Erdély harangoz, harangoz a mélyben.  Follow me on Facebook  ,  Twitter ,   500px ,   Instagram,    My website

  0 megjegyzés:

  Megjegyzés küldése

   

  Meet The Author

  Follow by Email